Christmas Memory Matching

Giải đố

Christmas Memory Matching

Đây là trò chơi trí nhớ với chủ đề Giáng sinh. Hoàn thành tất cả 30 cấp độ để kết thúc trò chơi. Đặc biệt, ở một vài cấp, thời gian chơi của bạn bị rút ngắn, bạn phải phản xạ và thao tác nhanh hơn để kịp hoàn thành đúng lúc. Bạn cũng có thể reset một cấp độ để chơi lại.

Trò chơi "Giải đố" tương tự