Christmas Lines

ArcadeGiải đố

Christmas Lines

Di chuyển các items vào ô trống để tạo một hàng ngang hoặc hàng dọc gồm 5 items giống nhau. Để di chuyển một item, hãy nhấn vào item rồi nhấn tiếp vào ô muốn đến. Item sẽ di chuyển đến ô mới nếu đường nối giữa chúng không có vật cản nào. Khi bạn di chuyển 1 item, nếu không ăn được hàng nào thì 3 items mới sẽ được thêm vào bảng. Bảng sẽ ngày càng chật chội, khi không còn ô trống nào cũng là lúc kết thúc trò chơi.