Christmas Gift Line

Arcade

Christmas Gift Line

Kéo các cột quà tặng lên hoặc xuống, ghép ít nhất 3 món quà liên tiếp tại dòng màu xanh để ăn chúng. Hãy nhanh tay vì những gói quà tăng lên không ngừng và bạn chỉ có một số lượt đi giới hạn. Ghép được nhiều quà sẽ giúp bạn có thêm thời gian. Chơi cho đến khi hết thời gian hoặc bảng đầy quà.

Trò chơi "Arcade" tương tự