Christmas Float Connect

Giải đố

Christmas Float Connect

Nối 2 items chủ đề giáng sinh giống hệt nhau bằng một đường dẫn có không quá 2 góc 90 độ. Ăn tất cả các items để qua một cấp độ. Hãy cẩn thận, trong một vài cấp độ, các items giáng sinh có thể thay đổi vị trí, trượt lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải, vào giữa hoặc sang hai bên. Có tất cả 27 cấp độ đầy thử thách. Hoàn thành một cấp trước khi hết giờ sẽ nhận thêm phần thưởng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự