Christmas 2020 Match 3 Deluxe

Giải đố

Christmas 2020 Match 3 Deluxe

Ghép ít nhất 3 vật phẩm giáng sinh giống hệt nhau để đạt được mục tiêu của từng cấp độ. Dùng thêm bom đồng hồ cùng các vật phẩm trợ giúp vui nhộn khác. Hãy cẩn thận, các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự