Choose Correct Fruit

ArcadeNhấp chuột

Choose Correct Fruit

Khi trái cây đến vạch bấm nút trái cây phù hợp. và thu thập trái cây. nếu mất một cái thì trò chơi kết thúc. Thưởng thức!