Choli Climb

Giải đố

Choli Climb

Bạn nên giúp Choli leo núi và đạt đến đỉnh cao. Nhưng có nhiều chỗ bạn có thể bị ngã, vì vậy bạn nên hết sức cẩn thận. Nhảy trên nền và tránh rơi bằng cách nhảy qua các lỗ. Bạn có nhảy bình thường và nhảy đôi và bạn nên sử dụng chúng một cách khôn ngoan để tiến bộ. Bạn sẽ thua trò chơi nếu hết thời gian vì chúng là có hạn. Vì vậy, bạn phải thu thập những chiếc đồng hồ mà bạn tìm thấy trên đường đi để tăng thời gian còn lại và leo cao hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự