Childrens Day Differences

Giải đố

Childrens Day Differences

Tìm ra tất cả khác biệt giữa hai bức tranh về Ngày Thiếu nhi trong thời gian đưa ra. Thời gian hoàn thành càng nhanh thì điểm càng cao. Bạn có thể click vào nút "Gợi ý" để được trợ giúp.

Trò chơi "Giải đố" tương tự