trochoi.io

CHICK CHICKEN CONNECT

ArcadePhổ thôngGiải đố

CHICK CHICKEN CONNECT

Kết nối từ 3 chú gà trở lên để làm chúng biến mất! Mỗi lần kết nối, số lượt chơi của bạn sẽ giảm đi. Khi nào nó giảm về 0 thì trò chơi kết thúc. Có thể kết nối nhiều chú gà với nhau để tạo thành bom, cho nổ bom để có thêm lượt chơi. Ăn những chú gà màu trắng để lấp đầy thanh Skill Gauge, và ăn những chú gà khác màu để làm đầy thanh Fever Gauge. Chúc bạn chơi vui!