Chat Master

ArcadeGiải đố

Chat Master

Chat cùng nhiều người khác nhau tùy ngữ cảnh, từ ngài Chủ tịch ngoài lạnh trong nóng đến người cha nghiêm khắc, hoặc người yêu của bạn cùng nhiều nhân vật khác. Nhớ chọn đúng câu trả lời!