Tắc kè đói bụng

Giải đố

Tắc kè đói bụng

Cho con tắc kè ăn các loại côn trùng khác nhau. Tắc kè hoa sẽ thay đổi màu sắc để ăn những côn trùng cùng màu. Chạm vào màn hình để xoay chú tắc kè hoa và ăn côn trùng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự