Chaki Food Drop

Giải đố

Chaki Food Drop

Chaki Food Drop là trò chơi giải đố, nơi bạn cần bắt tất cả các loại trái cây và thực phẩm và ăn chúng. Tránh dao, bom và các đồ vật khác không ăn được.

Trò chơi "Giải đố" tương tự