trochoi.io

Chain Cube 2048 3D

3DArcade

Chain Cube 2048 3D

Bạn đã từng chơi 2048 chưa? Đây là phiên bản 3D của trò 2048. Ghép các khối cùng số với nhau càng nhiều càng tốt để thắng trò chơi!