Cerkio

Phổ thôngGiải đố

Cerkio

Chạm vào màn hình vào đúng lúc để ném bóng vào vòng tròn màu trắng. Tiếp tục chơi trong hơn 30 cấp độ và chứng minh bạn đủ kỹ năng để hoàn thành trò chơi!