Century Gold Miner

Phiêu lưuArcadePhổ thông

Century Gold Miner

Century Gold Miner là một trò chơi khai thác vàng thú vị, nhiệm vụ của bạn là điều khiển dụng cụ để thu thập càng nhiều vàng và đá quý càng tốt, trước khi thời gian kết thúc. Vì vậy hãy nhanh tay lấy tất cả để mở khóa các cấp độ tiếp theo nào!!!