trochoi.io

CDrone Survival

Bắn súng

CDrone Survival

Sử dụng máy bay không người lái, bạn sẽ tấn công các robot khác trong không gian. Bạn phải tìm ra cách tốt nhất để đối phó với tất cả chúng. Bạn phải đủ nhanh để phản ứng với tất cả các cuộc tấn công của họ. Bắt đầu chơi và không sợ bất cứ điều gì.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự