trochoi.io

Caveman Board Puzzles

ArcadeGiải đố

Caveman Board Puzzles

Đây là trò chơi tính giờ, nơi bạn phải tìm điểm khác biệt giữa hai bảng trông giống hệt nhau, với những chỉ dẫn nhất định. Khi bạn tìm được điểm khác biệt, cả hai bảng sẽ được làm mới để tạo ra điểm khác biệt mới. Tìm thật nhiều điểm khác biệt để ghi thêm điểm.