Catch That Cat

ArcadeGiải đố

Catch That Cat

Đây là trò chơi giải đố cần nhiều kỹ năng. Trên bảng bạn sẽ thấy nhiều chú mèo khác nhau. Bạn cần tìm được đúng chú mèo được hiển thị bên trái. Tìm ra chú mèo trong mỗi khối để hoàn thành trò chơi.