Bắn mèo

Phiêu lưuArcade

Bắn mèo

Bạn trong trò chơi Bắn mèo sẽ cần giúp chú mèo con thu thập tất cả. Bạn sẽ cần sử dụng súng cao su cho việc này. Anh hùng của bạn sẽ ngồi trong đó. Nhấp vào màn hình, bạn sẽ thấy một đường chấm.

Trò chơi "Phiêu lưu" tương tự