trochoi.io

Cat Gunner vs Zombies

Bắn súng

Cat Gunner vs Zombies

Ô nhiễm sinh hóa chết người đã lây nhiễm thành phố mèo, và hầu hết các cư dân mèo đã trở thành mèo thây ma, và chúng đã xâm chiếm thành phố. Để bảo vệ thành phố mèo, các nhà khoa học còn được gọi là đội đặc vụ mèo, người chơi nhập vai vào đội đặc vụ mèo, loại bỏ một làn sóng mèo zombie, rất nhiều zombie, bạn có thể hoàn thành bao nhiêu cấp độ?

Trò chơi "Bắn súng" tương tự