trochoi.io

Cast iron sword - Kiếm thép

3DHành động

Cast iron sword - Kiếm thép

Đây là một trò chơi giải trí có thể làm giảm hoàn toàn áp lực của cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong trò chơi này, bạn có thể sử dụng đá mài có hình dạng khác nhau để đánh bóng một nguyên mẫu kiếm, nhấn đá ma thuật của bạn theo quỹ đạo được đưa ra ở mỗi cấp độ và để nó loại bỏ các tạp chất, tạo hình dạng phù hợp cho thanh kiếm. Mỗi loại bỏ phải được thực hiện theo quỹ đạo quy định, nếu không, thách thức sẽ thất bại.