trochoi.io

Cassino Card Game

Bé trai

Cassino Card Game

Mục đích là lấy quân bài từ một loạt bài trên bàn, bằng cách đánh một quân bài từ tay của bạn khớp với một quân bài trên bàn hoặc tổng của một số quân bài trên bàn.

Trò chơi "Bé trai" tương tự