Cashier 3D

3DArcade

Cashier 3D

Hãy là thu ngân của siêu thị tốt nhất! Bạn không chỉ nắm rõ giá của tất cả các mặt hàng mà còn phải nắm được sự thay đổi của khách hàng càng nhanh càng tốt. Làm cách nào để nhận tiền thừa của khách? Bạn cần tính toán bao nhiêu thay đổi theo sự thay đổi của khách! Hãy chú ý đến mức trợ cấp của mỗi lần thay đổi!