Trả lại tiền thừa

Phổ thôngGiải đố

Trả lại tiền thừa

Tính toán và trả lại tiền thừa chính xác cho khách hàng. Trả lại cả tiền đô la và tiền xu cho những vị khách đến mua hàng tại cửa hàng nhà bạn. Ghi điểm và mang lại doanh thu cho cửa hàng.