Cartoon Trucks Match 3

Giải đố

Cartoon Trucks Match 3

Trong trò chơi này, bạn phải thay đổi vị trí của hai Xe tải hoạt hình để tạo ra một loạt từ ba xe tải hoạt hình giống nhau trở lên để đạt được số điểm cao nhất có thể. Hãy cẩn thận tính tỷ lệ đừng để cột năng lượng bên trái xuống quá thấp nếu không bạn sẽ thua cuộc.

Trò chơi "Giải đố" tương tự