Cartoon Giraffe Puzzle

Giải đố

Cartoon Giraffe Puzzle

Trong trò chơi Cartoon Giraffe Puzzle, bạn sẽ có 6 bức hình về hươu cao cổ. Mỗi bức hình bạn sẽ có 4 cấp độ chơi: 16 miếng ghép, 36 miếng ghép, 64 miếng ghép và 100 miếng ghép. Hãy bắt tay vào chơi để hoàn thiện những bức hình ngay thôi!

Trò chơi "Giải đố" tương tự