trochoi.io

Cartoon Candy Deluxe

Arcade

Cartoon Candy Deluxe

Cartoon Candy Deluxe là một trò chơi kết hợp dễ thương, nơi bạn kết nối 3 hoặc nhiều viên kẹo theo hình dạng và màu sắc của chúng. Bạn có 30 giây! Hãy nối chúng càng nhiều càng tốt để đạt điểm lớn hơn và nó cũng sẽ kéo dài thời gian của bạn.

Trò chơi "Arcade" tương tự