Cars and Road

ArcadeGiải đố

Cars and Road

Kết nối các Ô tô tương tự bằng cách sử dụng đầu vào cảm ứng hoặc chuột. Hãy tạo một nhóm gồm 3 xe ô tô liền kề theo chiều ngang, dọc hoặc chéo trở lên để tạo màu xanh lam cho khối đường. Cố gắng làm cho tất cả các khối đường màu xanh lam để hoàn thành cấp độ. Hãy hoàn thành tất cả 24 cấp độ để giành chiến thắng trò chơi này nhé.