trochoi.io

Carrom 2 Player

2 Người3DArcade

Carrom 2 Player

Carrom là trò strike and pocket, tương tự như billiards hay pools (các trò bi-a). Trong trò chơi Carrom (còn được gọi là karrom hoặc carom), bạn dùng chuột để đánh bóng. Đánh bóng theo trực giác của bản thân. Hãy thử đánh một cú zig-zag mà bạn từng làm được trong trò carrom xem nào.