trochoi.io

CARD MATCH 10

ArcadePhổ thôngGiải đố

CARD MATCH 10

Ghép các quân bài thành nhóm có tổng bằng 10 để ăn chúng với nhau. Cứ như vậy đến khi ăn hết toàn bộ số bài trên màn hình để hoàn thành cấp độ. Nếu ngăn chứa bài bị đầy trước khi bạn hoàn thành mục tiêu thì trò chơi kết thúc. Chúc may mắn!