Car Park Puzzle

Phổ thôngGiải đố

Car Park Puzzle

Bãi đậu xe này thật lộn xộn! Tìm cách đưa xe ô tô ra khỏi đó ngay. Trò chơi có rất nhiều bãi đậu xe cho bạn thử sức trong 24 cấp độ. Gặp khó khăn ư? Đừng ngại sử dụng quyền trợ giúp (hints)