trochoi.io

Car Merge & Fight

3DArcade

Car Merge & Fight

Đây là một trò chơi arcade nặng tính chiến thuật, với đồ họa 3D cùng nhiều phương tiện vũ trang cho bạn điều khiển trong khi tham chiến. Để chiến đấu chống lại các lực lượng quân địch ngày càng mạnh hơn, bạn cần hợp nhất các phương tiện mạnh hơn bằng cách đánh bại chúng và mua những phương tiện mới. Chúc may mắn và mở khóa nhiều xe hơn nhé!