Car Logo Mahjong Connection

Giải đố

Car Logo Mahjong Connection

Nối 2 logo giống nhau của hãng ô tô. Bạn chỉ có thể nối 2 ô giống nhau với không quá 3 đường gấp khúc và giữa chúng phải không có vật cản. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là bao nhiêu?

Trò chơi "Giải đố" tương tự