Cannons and Soldiers

Arcade

Cannons and Soldiers

Nhắm pháo của bạn và bắn và hạ gục đối phương để hoàn thành mỗi cấp độ. Bạn sử dụng càng ít pháo càng tốt.

Trò chơi "Arcade" tương tự