trochoi.io

Cannon Man

Phổ thôngBắn súng

Cannon Man

Thả bom đại bác vào đúng thời điểm để tiếp cận khẩu pháo đối diện di chuyển ngẫu nhiên. Thu tiền bằng cách bắn chúng!