Candy Word

ArcadeGiải đố

Candy Word

Ghép các kẹo ngon khác nhau để khám phá các chữ cái ẩn đằng sau. Sử dụng các chữ cái này để tạo thành một từ và giành được điểm. Thưởng thức!