trochoi.io

Candy Shooter Deluxe

Bắn súng

Candy Shooter Deluxe

Sử dụng pháo để bắn tất cả các viên kẹo trên màn hình. Bắn đại bác tốn tiền nên bạn sẽ cần phải loại bỏ tất cả kẹo trên một cấp độ trước khi hết tiền. Bắn các vật phẩm thưởng để giúp bạn nhận được nhiều tiền hơn hoặc những cú sút mang sức mạnh.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự