trochoi.io

Candy Land Alphabet Letters

Em béBé traiBé gái

Candy Land Alphabet Letters

Trong trò chơi, các bé được làm quen với các chữ cái viết thường và viết hoa trong tiếng Anh. Các câu trả lời đúng sẽ giúp việc tô màu backgroud dần dần hoàn thiện! Trò chơi rất hữu ích cho những em nhỏ muốn học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh.