trochoi.io

Candy Jam

Arcade

Candy Jam

Giữ và kéo những viên kẹo để đổi vị trí. Ghép ít nhất 3 nhiều kẹo giống nhau để ghi điểm. Hoàn thành các mục tiêu để lên cấp tiếp theo. Trò này có thể khiến phải chơi hàng giờ liền không thấy chán!

Trò chơi "Arcade" tương tự