Candy Color

Giải đố

Candy Color

Chạm vào màn hình để xoay vòng tròn có các màu khác nhau. Bấm để vòng tròn xoay sao cho vòng tròn và kẹo có cùng màu

Trò chơi "Giải đố" tương tự