Candy Burst

3DArcade

Candy Burst

Những viên kẹo thật là ngon! Gói giúp tôi mấy viên được không? Trong trò chơi, bạn vào vai một người bán kẹo với nhiệm vụ đóng gói kẹo đúng quy định. Quá ít kẹo thì khách hàng không vui, còn quá nhiều thì lỗ vốn!