Candy Blocks Collapse

Giải đố

Candy Blocks Collapse

Ăn các khối kẹo bằng cách kết nối ít nhất 2 viên kẹo giống nhau. Ăn 6 viên kẹo trở lên để kiếm thêm bom. Càng ăn nhiều kẹo thì càng ghi được nhiều điểm.

Trò chơi "Giải đố" tương tự