Can You Reach 8K

ArcadeGiải đố

Can You Reach 8K

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi, nơi chúng tôi giới thiệu trò chơi mới Bạn có thể đạt 8K không? Trong trò chơi này, bạn phải kết hợp ba hoặc nhiều số giống nhau và nhân đôi giá trị của chúng. Mục tiêu của bạn là đạt 8k!