trochoi.io

CAD War 4

Bé traiBắn súng

CAD War 4

Gần đây, người lính của bạn đã tham gia vào một chiến dịch giải cứu con tin thành công. Tất cả các con tin đều được giải cứu và những kẻ khủng bố đã bị bắt giam hoặc bị tiêu diệt. Nhưng trên bảng điều khiển lại nhận được tín hiệu về việc bắt được con tin và người lính của chúng ta cần quay ngay lại hệ thống. Lần này cuộc bắt cóc lại xảy ra ở miền viễn Đông, nơi một tổ chức khủng bố đã nắm quyền điều hành một số khu định cư bình yên.