Bunny Pairs

Giải đố

Bunny Pairs

Mục tiêu của bạn là tạo ra nhiều cặp thỏ với màu sắc giống nhau. Chú ý rằng những con thỏ không rời khỏi sân chơi, bởi vì có những con sói đói đang chờ chúng trong rừng. Đôi khi, bạn phải hy sinh lợn để sắp xếp các cặp thỏ theo yêu cầu. Để tiến tới cấp độ tiếp theo trong trò chơi, bạn phải hoàn thành cấp độ trước đó.

Trò chơi "Giải đố" tương tự