Bullet Man 3D

3DArcade

Bullet Man 3D

Không có cách nào né được viên đạn đang bay đến. Chĩa súng vào kẻ địch, ngắm thật kỹ để bắn hạ chúng. Kẻ địch sẽ không đứng một chỗ đâu, hãy tính toán cẩn thận trước khi nhả đạn, để xem liệu kẻ địch có né được không nhé! Thử chơi ngay!