trochoi.io

Bullet Fury

Bắn súng

Bullet Fury

Trò chơi bắn súng 3D góc nhìn thứ nhất có thể chơi trên máy tính và di động. Đội của bạn đã tìm thấy một phòng thí nghiệm bí mật do kẻ thù quản lý. Lấy súng của bạn và loại bỏ tất cả bảo vệ của phòng thí nghiệm đó.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự