Bulldozer Climb

Giải đố

Bulldozer Climb

Bulldozer Climb là trò chơi nền tảng, nơi bạn cần phải nhảy qua những ngọn đồi và thu thập đồng hồ để tăng thêm thời gian. Cố gắng vượt qua nhiều ngọn đồi hơn trước khi hết thời gian.

Trò chơi "Giải đố" tương tự