trochoi.io

Building Rush 2

Bé trai

Building Rush 2

Thị trấn mới đang được xây dựng - cơ hội tốt để kiếm tiền! Xây dựng nhà máy để sản xuất và bán vật liệu xây dựng. Kiếm được huy chương và điểm nâng cấp. Hãy sử dụng chúng để tăng năng suất của bạn. Phát lại các cấp độ để cải thiện kết quả của bạn và nhận được nhiều điểm nâng cấp hơn!

Trò chơi "Bé trai" tương tự