Bubble Tower 3D

ArcadePhổ thông

Bubble Tower 3D

Trải nghiệm trò chơi điện tử truyền thống được thiết kế lại với không gian hoàn toàn mới và khung cảnh Aztec tuyệt đẹp! Cố gắng ghép ít nhất 3 bong bóng cùng màu để leo lên đỉnh tháp.